Leukemia – Leýkoz

Leýkemiýa, ýa-da leýkoz, gan öýjüklerinde rak keseli. Mýeloblast we limfoblast leýkozy diýip iki görnüşi bar. Olaram öz içinde ýiti we hroniki şeklinde ikä aýrylýar. Ýiti bolanda bütin proses gaty çalt bolýanlygyny aňladýar.

Mendäki görnüşi Ýiti Limfoblast Leýkozy. Iňlis dilinde Acute Lymphoblastic Leukemia bolany üçin baş harplaryny alyp ALL şeklinde gysgaldylýar. Continue reading →

Ganyň hekaýasy

2014-nji ýylyň oktýabrynda Ertir-de ýazylan meniň hassalyk hekaýamyň ilkinji üç bölümini bärde jemläp ýazýan.

Ýaradan öz bendelerini her hili synaglardan geçirýär ýaşaýyşy boýunça. Synaglaryň maksatlary barada alymlar kän ýazyp, gürrüň edendirler, men olara girjek däl. Saglygyň bir nygmatdygyny saglygyňy ýitirende düşünýäň. Bu meniň hekaýam… Continue reading →