Aşakda halaýan ýa-da halamaýan zatlarym ýazylar

Sanawa elim degdigiçe täze zatlar goşup duraryn.

Halaýanlarym:

Adamlar:

 • name ýazjagymy bilemok =)

Naharda:

 • Palaw
 • Somsa
 • Manty
 • Gubadaga gidip fitçi iýmek
 • Tom Yum Soup (Tailaryň çorbasy)
 • Bangkokdaky Beyrut restoranynda “mousaqqa”
 • Ýakynda özümiň pişiren noodle (wemişel) çorbam
 • Naharyň ýanyndaky gök sogan
 • Roti paratha

Edebiýat we Sungatda:

 • John Grishamyň kitaplary
 • Kinony asyl düşürilen dilinde görmek (düşünmesem hem keýpi bar)
Internetde:
 • WordPress sistemasyny. Meni hem Internetiň 12% içine goşany üçin. Işimi aňsatlaşdyrany üçin.
 • Çalt açylýan saýtlar
 • Twitter. Birýerlerde ýalňyşlyk bolanda (ýalňyşan men bolsamam) “Biz birýerlerde ýalňyşlyk etdik” diýip çykyşy
Syýahatda:
 • Ankara şäheri. Ömrümiň ýatdan çykmajak pursatlaryny maňa ýaşadany üçin.
 • Suvarnabhumi aeroporty
 • Air Asia
 • Kuala Lumpur. Esasan Jalan Petaling töwereklerini
 • Senden öň seniň sorajak bahaňy aýdýan taksistleri

Halamaýanlarym:

Adamlar:

Naharda:

 • Duhowkada bişirilen kädi
 • Agzyny şappyldadyp sesli iýýänleri (çydap bilemok… turyp gidýän…)

Edebiýat we Sungatda:

 • Picassonyň suratlary
 • Ogurlyk aýdymlary
Internetde:
 • Ýuwaş açylýan saýtlar
 • Halkara korporasiýalaryň saýtyndaky girýän ýurduňy saýlamaly ýeri (mysal: Taýlanddan girýän bolsaň diňe tai dilinde maglumat berýänleri)
 • Ajax-da ýazylan saýtlar. (Internetim gaty ýuwaş bolan wagtlary)
Syýahatda:
 • Thai Airways International (Başga biriniň kredit kartoçkasy bilen alynan biledimi kabul etmänligi üçin. Elimde regional ofisinden hat barlygyna seretmän maňa täzeden bilet aldyrany üçin.)
 • Ýanyň bilen süýräp gezmeli goşlary
 • Ýoly bilýän diýip müşderi alan, soň ýary ýola gelende nirä barmalydygyny soraýan taksistleri
 • Silom, Bangkok. (ýöne Internet tizligi bet)
 • Türkmenistandan diýenimde Pakistan düşünýänleri
 • Uçarda gapdalyňda otyrýan garry turistleri (Bu ýaşdan soň nämäňiz bar?)
 • Şol garry turistlerden ýarym ýalaňaç gezýänleri. (Ýüregim bulaşýar.)

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

3 Comments


 • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

  Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928
  Mahri

  Ayy gowy zatlary yazypsyn yone garrylaram gezmeli. Şol garry turistlerden ýarym ýalaňaç gezýänleri. Yurejigim boldun


 • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

  Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928
  Mahri

  Bizin turkmenlerem osyarow


 • Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

  Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928
  EngineerTM

  Yggg, :)


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Leave a Reply
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Your email address will not be published. Required fields are marked *