Vung Tau barada uzynja mowzuk ýazdym. Biz gezelenjimizde diňe surata düşürmedik, eýsem wideo hem alypdyk, ýöne ony öňki mowzugymda goýmak ýadymdan çykypdyr.

Wideolary dowamda görüp bilersiňiz…

Wideoda ses gowy gelenok. Motorda oturan ýerimde düşürdim. Birzatlar düşündirjek bolýan, ýöne şemal bolany üçin kän düşnüksiz çykypdyr.

1-nji bölüm:

2-nji bölüm:

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *