Bu ýyl Aşgabatda 7-nji mart güni gar ýagdy. Öňler mart aýynda gar ýagyp ýagmadygyny bilemok, ýöne iller ýaňy ýaňy gyş eşiklerini çykaryp başlapdylar welin ýene geýinmeli boldylar.

Men bolsa 8-nji mart güni Köpetdagyň owadanlygyny görüp bir-iki surat çekmek üçin ýola çykdym. Suratlar dowamda…

Surata almak üçin Bitarplyk binasyna tarap ýola çykdym. Ýokardan owadan suratlar çykar diýip. Şäheri hem ýokardan owadan almak bardy arzuwymda. Ýöne bina 8-nj mart güni işlänok ekeni. Menem ýerden alynan birnäçe surat bilen yzyma dolanmaly boldum.

IMG_0603

IMG_0607

IMG_0608

IMG_0611

IMG_0609

IMG_0610

IMG_0612


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Leave a Reply
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Your email address will not be published. Required fields are marked *