Täsin zat, Google Analitikasyna ynansak meniň saýtymy gözleglerde “owadan gyzlar” ýa-da “owadan gyzlaryň suratlary” ýaly gözlegler netijesinde tapylýar ekeni. Özüm barlap gördim, ýalan. Meniň saýtym başdaky 3 sahypada çykanok. Menem ýalan bolmasyn diýip owadan gyzlar mowzugyny açaýdym. Indi hä çykaýmaly başlarda

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *