Bangkok barada öňki mowzuklarda ýazypdym. Bul gezek diňe birnäçe surat paýlaşmakçy.

Suvarnabhumi (okalyşy: Suwanapuum) aeroportynda ýolagçy goşlarynyň alynýan ýeri. “First Bag”

El goşym:

Pantip Plazada öňki öňkülik. Ýöne öň gelenimde edil çykalgasynda duran türk döneri ýok ekeni, gynandym.

Her dilde haýyş edýärler:

Robotlar hem söwda etmäne gelýärler:

“Bir käse çaý hem ber, gyzym…” Pantip plazany doly aýlanjak bolsaň bet ýadaýaň. Massaž kreslolary satýanlar bolsa kiçijek reklama edýärler, gelen mugtja 15 minutlyk massaž etdirip bilýär. Hem kreslolaryň hilini görýäňiz, hem ýadawlygyňyz gidýär. Aý belki hem öýüňize alasyňyz geler birini…

Bangkok gije hem uklanok. Suraty düşüren wagtym gijäň ýarydy (00:00).

P.S.

Nesip etse ertir öýe gitmekçi. Geçen ýyl aprel aýynda gaýdanym.


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 821

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Leave a Reply
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/bayramtm/bayramtm.com/wp-includes/formatting.php on line 3928

Your email address will not be published. Required fields are marked *