Ýakynda bir suratçylyk blogynda “Repeating patterns” (Gaýtalanan nagyşlar) barada bir mowzuk okapdym. Daş töweregimizdäki ösümlikler ýa-da binalarda gaýtalanýan nagyşlary görkezen suratlar bardy. Men hem şondan soň nagyş gözlegindedim. Birnäçe surat hem düşürdim. Bir birden paýlaşaryn düşüren suratlarymy.

Ilkinji surat bir binada görünen nagyş.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *