Belki bilýänler bardyr welin, şonda-da bir buşlaýyn diýdim…

Google daýydan türkmen bloglaryny gözlänimde Microsoft (Maýkrosoft) firmasynyň diller portalynyň blogyna duşdym. Ol ýerde Windows 7 operasion sistemanyň türkmen dili paketi (The Turkmen Language Interface Pack for Windows 7) barada habara duş geldim. Ol ýerde ýükleme sepleri hem berlen.

Habar sepi: http://blogs.technet.com/b/terminology/archive/2011/02/22/windows-7-available-in-turkmen.aspx

Türkmen dili paketleri:

Windows 7 SP1 32-bit

Windows 7 SP1 64-bit

Bul dil paketleri Windows 7 operasion sistemasynyň SP1 täzeliniş wersiýasynyň ors hem-de iňlis dilindäki görnüşlerinde ulanyp bolýar.

Men özüm häli alyp gurnap gömedim. Gurnanymdan soňky pikir we synlarymy aýratyn mowzukda paýlaşaryn.

6 Comments

 • Salam, baýramyňyz bilen :)

  OS-yň SP1 ýa-da SP2-digini nireden bilmelikä? Gözläp tapmadym.

  Indi türkmenlerem dünýä sesini duýduryp başlady.. Gowy blog üçin minnetdar.

 • Salam, Men özüme sponsor şeklinde adam gözleýärin! 100% Işleýän maksatnamalar bar. (Hemmesi diňe Türkmenistanyň halkyna we şertlerine doly dogry gelýär) Eger gyzyklanýanlar bar bolsa menin belgilerim:

  1. vkontakte.ru/orayew

  2. +7950-021-06-30

  3. Russia, Sankt-Peterburg

  4. Türkmenistan, Daşoguz, Köneürgenç, Zelili köçesi 22 jaýy.

  5. +993 (347) 21-9-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *